FANDOM


Obserwował cię.

Obserwował cię od czasu, gdy się urodziłeś.

Mogłeś o nim nie wiedzieć, ale obserwował cię od czasu, gdy się urodziłeś.

Obserwował cię w kołysce, gdy miałeś rok.

Obserwował cię w szkole, gdy miałeś 5 lat.

Obserwował cię w liceum, gdy miałeś 16 lat.

Obserwował cię na studiach, gdy miałeś 18 lat.

Obserwował cię w pracy, gdy miałeś 25 lat.

Obserwował cię podczas twojego ślubie, kiedy miałeś 28 lat.

Obserwował ciebie wraz z twoimi dzieci, kiedy miałeś 30 lat.

Teraz obserwuje ciebie czytającego tę historię.

Odwróć się, ujrzyj jego przekrwione oczy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tłumaczenie: FRoST